Investiții destinate IMM-urilor în contextul crizei COVID-19,
OUG 130 DIN 06 august 2020 
Investiții
CONDIȚII GENERALE

Valoarea totală minimă a finanțării nerambursabile:  între 50.000 și 200.000 EURO

 

Valoarea minimă a cofinanțării:

 • 15% pentru beneficiarii din afara regiunii București-Ilfov; 

 • 30% din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunea București-Ilfov

 • întreprinderile mari nu sunt eligibile.

            Încadrarea într-o anumită categorie a întreprinderii se face conform Legii 346/2006

 

Obținerea ajutorului: sistem de plată – pentru plăți beneficiarul plătește contribuția proprie și solicită de la finanțator ajutorul de stat, pe care apoi îl transferă furnizorului;

 

Se finanțează:   

 • achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea proiectului

 • Realizarea/achiziția de construcții

 • construire/ extindere/modernizare a spațiilor de productie/ prestare de servicii;

 • echipamente de producție/prestare servicii;

 • instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie.

 

Pentru a obține finanțarea investiția este una inițială:

 • creare unitate nouă

 • modernizare și extindere capacitate unitate existentă

 • diversificare prin realizare de noi servicii și produse a unei unități existente

 

Proiectul se realizează pentru o singură activitate economică – un singur cod CAEN. Alte operațiuni de flux sunt eligibile chiar dacă aparțin altei activități economice, dar cu condiția să se înglobeze în întregime în produsul/serviciul pentru care se face proiectul de investiției.

 

Domeniile de investiții susținute

 1. Industria alimentară, panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare; dacă sunt complementare cu investițiile finanțate din Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală

 2. Industria auto și servicii specifice auto, inclusiv servicii de reparații și spălătorii auto și altele asemenea;

 3. Energie și echipamente/tehnologii/utilaje pentru eficiență energetică;

 4. Construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcții;

 5. Servicii de transport, inclusiv servicii de transport internațional;

 6. Servicii de îngrijire și întreținere corporală;

 7. Servicii de reparații și întreținere;

 8. Turism, pensiuni turistice, hoteluri, restaurante și servicii de agrement inclusiv infrastructura specifică de agrement;

 9. Confecții metalice/lemn/mobilier;

 10. Confecții textile/pielărie;

 11. Industria farmaceutică și echipamente medicale, inclusiv depozite medicale pentru intervenții în situații de urgență;

 12. Industrii creative;

 13. Servicii de educație: creșe și grădinițe;

 14. Servicii de sănătate: cabinete medicale, echipamente medicale, dispozitive medicale și altele asemenea;

 15. Construcții, achiziții de teren în limita a 10% din valoarea proiectului, echipamente, dotări independente pentru organizarea de evenimente;

 16. Tehnologia informației și inteligență artificială;

 17. Nanotehnologii și tehnologii de vârf, materiale avansate, tehnologii avansate de producție;

 18.  Echipamente, utilaje, tehnologii destinate producției în alte domenii de activitate decât cele menționate anterior.

Vedeți aici codurile CAEN Eligibile