POC 1.2.1 Investiții pentru punerea în producție a rezultatelor cercetării aplicative
CONDIȚII GENERALE

Se finanțează:  

  • Dezvoltare experimentala (activitate obligatorie)

  • Activități de inovare privind obținerea, validarea si protejarea brevetelor si altor active necorporale

  • Alte activități de inovare: detașarea de personal cu înalta calificare, achiziția de servicii de consultanta in domeniul inovării, achiziția de servicii de sprijinire a inovării

  • Inovare de proces si organizațională

  • Investiții în linii de producție, echipamente (activitate obligatorie)

 

Proiectul se realizează pentru o singură activitate economică – un singur cod CAEN

​Valoarea maximă a asistenței financiare nerambursabile acordate unui proiect este de 3.000.000 euro.

Valoarea ajutorului financiar: 50%-70% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, în funcție de categoria întreprinderii.