PNRR I.1 - Noi capacități de producție electrică din surse regenerabile

Stadiu apel

În deschidere

 

Alocare financiară

353.000.000 €

 

Cât poate primi un proiect?

15.000.000 € pe întreprindere/pe proiect.

Care este procentul de finanțare?

100% din costurile eligibile, dar nu mai mult de:
▪ 425.000 Euro/MW pentru energia solară

▪ 650.000 Euro/MW pentru energia eoliană.

Care este metoda de selectare a proiectelor?

Criterii de evaluare:

➢ Criteriul 1 - Cuantum ajutor de stat solicitat pentru proiect din cheltuielile eligibile/MW instalat de producție - maxim 75 puncte;  

 * Valoarea cea mai mică a ajutorului de stat solicitat (Euro/MW) - 75 puncte 

 * Valoarea cea mai mare a ajutorului de stat solicitat (Euro/MW) - 0 puncte 

➢ Criteriul 2 - Capacități de stocare asumate în proiect – maxim 10 puncte.  

 * Capacitate de stocare care permite stocarea energiei produse pentru o perioadă de minim 12 minute – 10 puncte

 * Capacitate de stocare care permite stocarea energiei produse pentru o perioadă de minim 6 minute – 5 puncte 

➢ Criteriul 3 - Utilizarea de către beneficiar, pentru consum propriu, a cel puțin 50% din volumul de energie electrică generat în cadrul proiectului – maxim 15 puncte 

Selecția ofertelor se va face în limita fondurilor disponibile pentru această procedură competitivă, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute.

Cui se adresează finanțarea?

 • IMM-uri, întreprinderi mari, inclusiv întreprinderi nou înființate, din orice domeniu de activitate

 • Investiții de producție de energie din surse regenerabile cu o capacitate instalată între 0,4  și 40 MW

 • Energia electrica obținută nu poate fi folosită pentru activități din domeniul producției primare de produse agricole, pescuit și acvacultură;

 • La data depunerii cererii de finanțare, solicitanții trebuie să aibă ca domeniu de activitate și activitatea de producere a energiei electrice

 • Solicitantul nu este o întreprindere în dificultate și și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat    

Ce se finanțează? 

Construirea de capacități noi de producție a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără stocare. 

Cheltuielile eligibile sunt:  

 • Cheltuieli pentru amenajarea terenului si pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială 

 • Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică 

 • Cheltuieli pentru construcții și instalații, utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări și active necorporale

 • Cheltuieli cu organizarea de șantier

 • Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

 • Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare proiectului

 • Cheltuieli aferente managementului de proiect

 • Cheltuieli de informare, comunicare, publicitate si audit pentru proiect  (obligatorii)

Până când se pot depune proiecte?

30.04.2022

Care este durata de elaborare a documentației ?

Intre 4-8 săptămâni, în funcție de complexitatea proiectului propus (de ex. daca proiectul include/presupune construcție hala sau nu)

Unde găsiți mai multe informații: http://energie.gov.ro/pnrr/

Vă oferim servicii profesionale complete, împreună cu partenerii noștri: proiectare, finanțare, implementare, avizare și instalare.