PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL, Axa Prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii
Prioritatea de investiții 2.2 - IMM – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor
CONDIȚII SPECIFICE PE ETAPELE DERULĂRII PROIECTULUI ȘI CONDIȚII DE SELECȚIE

CONDIȚII DE SELECȚIE

Acest apel de proiecte este unul competitiv, cu depunere la termen.

Cererile de finanțare care obțin mai puțin de 50 de puncte sunt considerate respinse.

Vor fi selectate, pentru etapa precontractuală, cererile de finanțare conforme și eligibile care obțin cele mai mari punctaje, în funcție de bugetul disponibil pentru acest apel.

Scorul proiectului se calculează astfel: