PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL, Axa Prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii
Prioritatea de investiții 2.2 - IMM – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Sunteți interesat și aveți nevoie de mai multe detalii?

© 2020, Business Foundation Consulting Group