PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL, Axa Prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii
Prioritatea de investiții 2.2 - IMM – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor
CONDIȚII GENERALE – GHID IN CONSULTARE, POT APĂREA MODIFICĂRI

Valoarea totală minimă a finanțării nerambursabile:  între 0,2 și 1 milion de euro

Valoarea totală minimă a bugetului investiției, fără TVA:

  • pentru o întreprindere micro sau mică: 290.000 de euro;

  • pentru o întreprindere mijlocie: 335.000 de euro;

  • întreprinderile mari nu sunt eligibile.

            Încadrarea într-o anumită categorie a întreprinderii se face conform Legii 346/2006.

 

Obținerea ajutorului: sistem de plată – pentru plăți beneficiarul plătește contribuția proprie și solicită de la finanțator ajutorul de stat, pe care în transferă furnizorului;

 

Se finanțează:   

  • echipamente de producție/prestare servicii;

  • construire/ extindere a spațiilor de productie/ prestare de servicii;

  • instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie.

 

Simpla modernizare sau înlocuirea echipamentelor nu este eligibilă.

 

Pentru a obține finanțarea investiția este una inițială:

  • creare unitate nouă

  • extindere capacitate unitate existentă

  • diversificare prin realizare de noi servicii și produse a unei unități existente

Proiectul se realizează pentru o singură activitate economică – un singur cod CAEN. Alte operațiuni de flux sunt eligibile chiar dacă aparțin altei activități economice, dar cu condiția să se înglobeze în întregime în produsul/serviciul pentru care se face proiectul de investiției

 

Valoarea ajutorului financiar: