Acord privind Prelucrarea Datelor Clienților, conform GDPR

Data intrări în vigoare: 27.08.2019 Rev.1

Prezentul Acord privind Prelucrarea Datelor Clienților reflectă cerințele Regulamentului European privind Protecția Datelor („GDPR”). Produsele și serviciile Business Foundation Consulting S.R.L. oferite în cadrul Uniunii Europene sunt conforme cu GDPR, iar prezentul APD vă oferă documentația necesară privind această conformitate.

Prezentul Acord privind Prelucrarea Datelor este un act adițional la Termenii de prestare a serviciilor/Contractelor între Business Foundation Consulting S.R.L. și Dvs. ca și Client. Clientul intră în acest Acord privind Prelucrarea Datelor Clienților în numele său propriu și, în măsura în care acest lucru este cerut pe baza Legilor de Protecție a Datelor.

DOMENIUL DE APLICARE ȘI APLICABILITATEA PREZENTULUI ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CLIENȚILOR

Prezentul Acord privind Prelucrarea Datelor Clienților se aplică numai în cazul și în măsura în care Business Foundation Consulting S.R.L. prelucrează date cu caracter personal în numele clientului.

Pe parcursul furnizării serviciilor și aceste date cu caracter personal sunt supuse Legilor privind protecția datelor ale Uniunii Europene, ale Zonei Economice Europene și/sau ale statelor lor membre, ale Elveției și/sau ale Regatului Unit. Părțile convin să respecte termenii și condițiile din prezentul APD în legătură cu astfel de Date cu caracter Personal.

 

DATE PERSONALE PE CARE LE PRELUCRĂM

 

Colectăm următoarele tipuri de date personale de la dvs.:

 • Nume și prenume

 • E-mail

 • Număr de telefon

 • Detalii de facturare și plată

 

DE CE AVEM NEVOIE DE ELE

Avem nevoie de datele Dvs. personale pentru a vă oferi următoarele servicii de proiecte de dezvoltare antreprenorială:

-planuri de afaceri

-cereri de finanțare

-documentații pentru implementare de proiecte

-evenimente, cursuri și ateliere pe teme de afaceri

Date necesare pentru Management de proiect

 • Nume și prenume – avem nevoie de aceste date pentru a vă identifica.

 • E-mail – adresa de e-mail o folosim pentru a presta servicii (schimb de informații, transfer de fișiere) prin platforma SharePoint și pentru a vă comunica elemente de planificare și urmărire a proiectelor Dvs.

 • Număr de telefon – vă vom contacta dacă observăm că activitatea Dvs. la proiect este redusă

 • Adresa de facturare – avem nevoie de aceste date pentru a vă emite factura

Date necesare pentru Experți

 • Nume și prenume – avem nevoie de aceste date pentru a vă identifica.

 • E-mail – adresa de e-mail o folosim pentru a presta servicii (schimb de informații, transfer de fișiere) prin platforma SharePoint și pentru a vă furniza îndrumare, opinii și feedback referitoare la proiectul/proiectele Dumneavoastră.

Date necesare pentru administrare -servici de asistență în utilizarea platformei online

 • Nume și prenume – avem nevoie de aceste date pentru a vă identifica

 • E-mail – adresa de e-mail o folosim pentru a vă invita să aderați la proiectele create la cererea Dvs. și pentru a comunica cu dumneavoastră pentru a vă rezolva probleme de accesare și utilizare a platformei online.

Date necesare pentru funcționarea site-ului intreprinde.ro 

 • Adresă IP – filtrarea și detectarea atacurilor din internet

Date necesare pentru analiza de comportament online

 • Datele Dvs. personale pentru istoria navigării sunt transmise partenerilor noștri descriși în politica de cookies.

 

CE FACEM CU ELE

Furnizorii de servicii cu care colaboram pentru a ne desfășura activitatea sunt:

 • Aplicatii Microsoft din suita Office 365

 • Business Foundation BV-2014 S.R.L., Administrator de platformă găzduită SharePoint

 • Google Analytics – furnizor analiza trafic site

 • Wix.com - furnizorul serviciilor de site web bfconsult.ro

Cât timp păstrăm datele cu caracter personal

Pentru serviciile oferite de Business Foundation Consulting S.R.L. datele Dvs. personale, dintre cele care sunt cuprinse în documentele financiar-contabile sau în documente care se anexează documentelor financiar-contabile, vor fi păstrate 10 ani conform dispozițiilor art. 38 din Anexa 1 la Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, emis de Ministerul Finanțelor Publice și nu vor fi accesate în niciun alt scop decât scopul legal pentru care sunt arhivate. După 10 ani aceste date vor fi distruse.

 

SECURITATEA

Măsuri de securitate.

Business Foundation Consulting S.R.L. va implementa și va păstra măsuri de securitate tehnică și organizațională corespunzătoare, pentru a proteja Datele cu caracter personal în fața Incidentelor de Securitate și pentru a păstra securitatea și confidențialitatea Datelor cu caracter personal, în conformitate cu standardele de Securitate.

Confidențialitatea prelucrării.

Business Foundation Consulting S.R.L. se va asigura că orice persoană care este autorizată să prelucreze date cu caracter personal (inclusiv angajații, agenții de marketing și experții săi) va trebui să respecte obligația de confidențialitate corespunzătoare (fie că este vorba de o sarcină contractuală sau statutară).

Răspunsul în cazul unui incident de securitate.

În momentul în care ia la cunoștință despre un Incident de Securitate, Business Foundation Consulting S.R.L. îl va informa pe Client, fără vreo întârziere nejustificată, și îi va furniza informații în timp util cu privire la respectivul Incident de Securitate, îndată ce acesta îi este adus la cunoștință sau în funcție de cerințele rezonabile ale acestuia.

 

CARE SUNT DREPTURILE DVS.

Dacă aveți motive să credeți că orice date personale pe care le deținem despre Dvs. sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul să solicitați să vedeți aceste informații, să le rectificați sau să cereți să fie șterse, să solicitați restricționarea prelucrării sau să vă opuneți prelucrării și de asemenea aveți dreptul la portabilitatea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi va rugam sa ne contactați la protectiadatelor at bfconsult.ro 

Dacă doriți să înaintați o plângere legată de modul în care v-am procesat datele personale, contactați responsabilul cu protecția datelor la următoarea adresa de e-mail protectiadatelor at bfconsult.ro . Responsabilul cu protecția datelor va lua legătura cu dumneavoastră pentru a soluționa problema ridicată.

De asemenea puteți depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la www.dataprotection.ro.