FINANȚĂRI

Acordarea de granturi (ajutoare de minimis) pentru:

 • instalarea de panouri fotovoltaice, cu o putere instalată între 27 și 100 KWp;

 • achiziționarea și montarea stațiilor de încărcare electrice pentru autovehicule de 22 kW, cu minim 2 puncte de încărcare.

Valoarea granturilor acordate: 100.000 euro/proiect.

competitivitate.png

Măsura sprijină activităților destinate digitalizării activității companiilor, în special a companiilor cu activitate de producție care au drept scop:

 • dotarea cu echipamente IT,

 • utilizarea semnăturii electronice,

 • conectarea la broad-band,

 • achiziționarea de softuri standardizate și personalizate,

 • automatizarea echipamentelor industriale,

 • automatizarea fluxurilor tehnologice etc.

dezvoltarerurala.png

Categorii de cheltuieli care se vor finanța:

 • Investiții în ferme vegetale și animale,

 • Procesare materii prime agricole

 • Servicii medicale și de altă natură prestate în mediul rural,

 • Investiții în producție,

 • Investiții în turism rural.

Inovatiii.png

Se finanțează: 

 • Dezvoltare experimentala (activitate obligatorie)

 • Activități de inovare privind obținerea, validarea si protejarea brevetelor si altor active necorporale

 • Alte activități de inovare: detașarea de personal cu înalta calificare, achiziția de servicii de consultanta in domeniul inovării, achiziția de servicii de sprijinire a inovării

 • Inovare de proces si organizațională

 • Investitii în liniii de producție, echipamente (activitate obligatorie)

hg 807.png

Se finanțează: 

 • construcții noi și instalațiile aferente - în limita a 1.650 lei/mp,  

 • chiria construcțiilor aferente investiției – pe perioada derulării investiției, în limita a 22 lei/mp/lună;

 • active corporale NOI, mai puțin obiectele de inventar;

 • active necorporale – în limita a 50% din valoarea proiectului.