Investiții în contextul crizei COVID-19, bazat pe HG 807
CONDIȚII GENERALE – OUG ÎN ADAPTARE, POT APĂREA MODIFICĂRI

Valoarea totală minimă a investiției:  minim 4,5 milioane lei (aprox. 1 mil euro) fără TVA

 

Întreprinderea (și prin intermediul acționarilor sau persoanelor afiliate întreprinderii) nu a închis activitate identică sau similară (clasă CAEN) în Spațiul Economic European în ultimii 2 ani și nu are planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de 2 ani după finalizarea investiției în regiune 

 

Obținerea ajutorului: Sistem decontare ulterioară; rambursare a cheltuielilor efectuate

Se finanțează:  Investiție inițială – aflată în același perimetru:

  • construcții noi și instalațiile aferente - în limita a 1.650 lei/mp,  

  • chiria construcțiilor aferente investiției – pe perioada derulării investiției, în limita a 22 lei/mp/lună;

  • active corporale NOI, mai puțin obiectele de inventar;

  • active necorporale – în limita a 50% din valoarea proiectului;

 

Proiectul se realizează pentru o singură activitate economică – un singur cod CAEN

 

Valoarea ajutorului financiar: 50% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, până la nivelul impozitelor și taxelor suplimentare realizate ca urmare a investiției.