Capital de lucru și investiții destinate IMM-urilor în contextul crizei COVID-19 
CRITERII DE SELECȚIE ȘI DE ELIBILITATE

CONDIȚII DE SELECȚIE

Acest apel de proiecte este unul competitiv, cu depunere la termen. 
Vor fi selectate, pentru etapa precontractuală, cererile de finanțare conforme și eligibile care obțin cele mai mari punctaje, în funcție de bugetul disponibil pentru acest apel.


 

CRITERII DE ELIGIBILITATE