FINANȚĂRI

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL, Axa Prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii; 

Prioritatea de investiții 2.2 - IMM – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Se finanțează:   

 • echipamente de producție/prestare servicii;

 • construire/ extindere a spațiilor de productie/ prestare de servicii;

 • alte categorii de investiții.

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL, Axa Prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii; 

Prioritatea de investiții 2.2 - IMM – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Se finanțează:   

 • echipamente de producție/prestare servicii;

 • construire/ extindere a spațiilor de productie/ prestare de servicii;

 • alte categorii de investiții.

Se finanțează:   

 • achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea proiectului

 • Realizarea/achiziția de construcții

 • construire/ extindere/modernizare a spațiilor de productie/ prestare de servicii;

 • echipamente de producție/prestare servicii;

 • instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie.

Granturile pentru capital de lucru se acordă beneficiarilor în funcție de cifra de afaceri pierdută în 2020 față de 2019 

Măsura sprijină activităților destinate digitalizării activității companiilor, în special a companiilor cu activitate de producție care au drept scop:

 • dotarea cu echipamente IT,

 • utilizarea semnăturii electronice,

 • conectarea la broad-band,

 • achiziționarea de softuri standardizate și personalizate,

 • automatizarea echipamentelor industriale,

 • automatizarea fluxurilor tehnologice etc.

Acordarea de granturi pentru:

 • instalarea de panouri fotovoltaice, minim 27 KW

 • achiziționarea și montarea stațiilor de încărcare electrice pentru autovehicule.

Categorii de cheltuieli care se vor finanța:

 • investiții în terenuri de antrenament pentru copii și juniori,

 • centre de recuperare pentru sportivi,

 • cabinete medicale cu dotări aferente cu specializarea medicină sportivă,

 • noi tehnologii pentru introducerea de sisteme de evaluare și monitorizare a performanței sportive (hard și soft),

 • echipament sportiv performant.

Se finanțează: 

 • construcții noi și instalațiile aferente - în limita a 1.650 lei/mp,  

 • chiria construcțiilor aferente investiției – pe perioada derulării investiției, în limita a 22 lei/mp/lună;

 • active corporale NOI, mai puțin obiectele de inventar;

 • active necorporale – în limita a 50% din valoarea proiectului.

Sunteți interesat și aveți nevoie de mai multe detalii?

© 2020, Business Foundation Consulting Group