CLIENȚI

În portofoliul nostru de clienți se află peste 20 clienți firme mari si foarte mari, peste 200 de IMM-uri, peste 15 autorități publice locale, pentru care am elaborat peste 320 de proiecte:
- peste 125 în industria prelucrătoare;
- peste 35 în domeniul serviciilor profesionale;
- peste 30 în domeniul construcțiilor;
- peste 20 în turism;
- peste 15 în comerț industrial;
- peste 10 în domeniul medical;
- altele în domeniul agricol și de producție alimentară, și alte domenii.

"Într-o perioadă în care investițiile sunt motorul de creștere și dezvoltare al unei companii, o perioadă în care accesarea și încasarea de fonduri nerambursabile reprezintă puținele surse de finanțare și totodată o premisă de creștere economică, consultanța de specialitate are un rol esențial. Profesionalismul, promptitudinea, dedicarea cu care au venit în întâmpinarea nevoilor noastre și înțelegerea acestor nevoi, sunt principiile care au contribuit la colaborarea foarte bună, cu rezultate excelente, pe care o avem cu BUSINESS FOUNDATION. Succesul proiectelor BILKA realizate cu fonduri europene se datorează și colaborării ireproșabile cu BUSINESS FOUNDATION."

Dl. Horațiu ȚEPEȘ,
General Manager, BILKA STEEL BRAȘOV

bilka.png
daw benta.png
cardiomed.png
effemme.png
romchim.png
electroprecizia.png

Avem experienţă și rezultate deosebite în obţinerea de finanţări: 

 

FONDURI PRE-ADERARE 1995-2006 

 

 • PHARE ȘI SAPARD - În perioada 1995- 2003 s-au elaborat şi depus numeroase proiecte PHARE (52). În perioada 2002-2006 s-au elaborat şi depus proiecte SAPARD (52), însumând o valoare totală de peste 37 milioane €. Majoritatea s-au implementat, prin consultanta noastră, până în anul 2009.  

FONDURI POST- ADERARE 2007 - 2013 

 

 • POS CCE Investiții în infrastructura IT - 8 din 8 aprobate și implementate.

 • POSCCE Întreprinderi mari – 2 din 2 aprobate și implementate

 • POSCCE Promovarea inovării în întreprinderi – 1 din 1 aprobat și implementat

 • POS CCE Eficiență energetică – 2 din 2 aprobate și implementate

 • Programul Operaţional Regional – 2 din 2 aprobate și implementate

 • POS CCE Investițiile întreprinderilor MARI – 3 din 3 aprobate și implementate

 • POS CCE - Investiţii mari ale IMM – 10 din 14 aprobate

 • POS CCE  Investiţii mici ale IMM – 24 din 26 aprobate

 • POS CCE – Investiții pentru obținerea de energie din surse regenerabile – 1 din 1 aprobat

 • POSCCE Investiții Cercetare Dezvoltare – 1 proiect implementat

 • H.G. 1164∕2007 Schema de minimis a Guvernului României – 32 din 37 

 • HG 274/2013 Schema de ajutor de minimis – 7 din 9 aprobate

 

FONDURI POST- ADERARE 2014 - 2020 

 

 • POSCCE Investiții productive pentru întreprinderi – 4 din 4 aprobate

 • POC Secțiunile A, E și F – 3 din 7 aprobate

 • POR 2014-2020 – 2.1. Microîntreprinderi – 5 depuse, 2 aprobate, 3 în evaluare

 • POR 2014-2020 – 2.2. IMM – 9 depuse, 6 aprobate, 2 în evaluare

 • POC Proiect tehnologic Inovativ – 1 din 1 aprobat

 • HG 332/2014 - Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă – 3 din 3 aprobate, implementate