Capital de lucru pentru IMM-uri în contextul crizei COVID-19 
OUG 130 DIN 06 august 2020 
CAPITAL DE LUCRU
CONDIȚII GENERALE

 

Beneficiari sunt IMM-urile și entitățile asimilate IMM-urilor din domeniile de activitate:

 • Industria alimentară,

 • HORECA,

 • IT&C,

 • turism,

 • servicii din domeniul transporturilor,

 • organizărilor de evenimente, 

 • agențiile de turism,

 • activitățile editurilor/librăriilor/bibliotecilor, și altele

 

Și ONG-urilor cu activitate economică în domeniul învățământului.

 • învățământ.

a căror activitate a fost afectată în contextul Covid-19.

Vedeți aici lista activităților CAEN eligibile.

Condiții de acordare:

 • Au obținut certificat de situații de urgență; Certificatele de urgență se vor emite și perioada 1 august - 15 septembrie. 

 • Să înregistreze profit din exploatare sau după caz beneficii în unul din ultimele două exerciții financiare;

 • Să dispună de coparticipare de 15% din valoarea grantului acordat;

 • Mențin sau după caz, suplimentează numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minim șase luni de la data acordării grantului.

 

Valoarea grantului, a fondurilor europene nerambursabile: Granturile pentru capital de lucru se acordă beneficiarilor în funcție de cifra de afaceri realizată în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare după cum urmează:

CONDIȚII DE SELECȚIE

PRIMUL VENIT, PRIMUL SERVIT - Cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor de proiecte sunt selectate la finanțare în ordinea depunerii cererii cu respectarea criteriilor de eligibilitate.

Sunteți interesat și aveți nevoie de mai multe detalii?

© 2020, Business Foundation Consulting Group