Capital de lucru pentru IMM-uri în contextul crizei COVID-19 
OUG 130 DIN 06 august 2020 
CAPITAL DE LUCRU
CONDIȚII GENERALE

 

Beneficiari sunt IMM-urile și entitățile asimilate IMM-urilor din domeniile de activitate:

 • Industria alimentară,

 • HORECA,

 • IT&C,

 • turism,

 • servicii din domeniul transporturilor,

 • organizărilor de evenimente, 

 • agențiile de turism,

 • activitățile editurilor/librăriilor/bibliotecilor, și altele

 

Și ONG-urilor cu activitate economică în domeniul învățământului.

 • învățământ.

a căror activitate a fost afectată în contextul Covid-19.

Vedeți aici lista activităților CAEN eligibile.

Condiții de acordare:

 • Au obținut certificat de situații de urgență; Certificatele de urgență se vor emite și perioada 1 august - 15 septembrie. 

 • Să înregistreze profit din exploatare sau după caz beneficii în unul din ultimele două exerciții financiare;

 • Să dispună de coparticipare de 15% din valoarea grantului acordat;

 • Mențin sau după caz, suplimentează numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minim șase luni de la data acordării grantului.

 

Valoarea grantului, a fondurilor europene nerambursabile: Granturile pentru capital de lucru se acordă beneficiarilor în funcție de cifra de afaceri realizată în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare după cum urmează:

CONDIȚII DE SELECȚIE

PRIMUL VENIT, PRIMUL SERVIT - Cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor de proiecte sunt selectate la finanțare în ordinea depunerii cererii cu respectarea criteriilor de eligibilitate.